PJelektric

Sterowniki PLC

Urządzenia do prostego i szybkiego sterowania.

Sterowniki PLC to uniwersalne urządzenia, które wykorzystywane są do obsługi małych i średnich systemów wymagających prostego, szybkiego sterowania.
Sterownik działa sekwencyjnie, cyklicznie powtarzając operację tworzenia obrazu wejść, wykonania instrukcji programowych i tworzenia tablicy wyjść.

Jak działają sterowniki PLC:

- odczytuje sygnałów podawanych na wejścia sterownika,
- tworzenie obrazu/tablicy wejść,
- realizacja programu,
- tworzenie obrazu/tablicy wyjść (po wykonaniu instrukcji całego programu).

Zdjęcie sterowników PLC