Ikona dobry pomysł
Instalacja elektryczna

Oświetleniowa

Instalacja zasilająca elektryczne źródła światła (wraz z całym okablowaniem), przenośne urządzenia grzejne w domach, bojlery, inne podgrzewacze wody o niewielkich mocach, urządzenia alarmowe i monitoring.

Ikona niebezpieczeństwa
Instalacja elektryczna

Siłowa

Instalacja przeznaczona dla urządzeń przemysłowych o dużych mocach, np. podgrzewacze ciepłej wody użytkowej, kuchnie elektryczne (indukcje), silniki elektryczne oraz inne urządzenia grzejne.

PJelektric

Instalacje Elektryczne

Elektroinstalacje, siła której nie widać.

Instalacja elektryczna już w fazie projektowania powinna być przemyślana. Jeśli dotyczy to domu mieszkalnego, inwestor powinien z góry wiedzieć jak będzie w przyszłości zagospodarowywał pomieszczenia. Pod tym kątem zakłada się gniazda, włączniki i prowadzi wszelkie potrzebne przewody. Ostateczny przebieg instalacji elektrycznej może dalece odbiegać od pierwotnego stanu projektu.

Do instalacji należą również:
- instalacje komputerowe,
- instalacje urządzeń do sygnalizacji, sterowania i monitorowania,
- instalacje alarmowe, przeciwpożarowe i ochrony mienia,
- instalacje specjalne tzw. inteligentnego budynku, smartdom.

Zdjęcie instalacji elektrycznej